Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

5. 3.  – Rozjímání nad četbou z knihy Jitky Krausové OV a Bonaventury Štivara OFMCap.: Svatost ve světě. Terciáři sv. Františka – kapitoly Jan XXIII. (str. 108 ), Pius X. (str. 142).

připravuje: Františka Pavla

Více informací >

 

12. 3.  – Formační setkání pro františkánské adepty (od 1630 v Domečku bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň). Setkání je otevřené všem bratřím a sestrám z našeho společenství.

Od 1700 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

19. 3. – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

26. 3. – 1800 – společná účast na přednášce Martina Šimka na mimořádné téma k 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského v centru J. A. Komenského sboru ČCE Přeštice, Rebcova 557.

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na únor 2020

Evangelizační: Naslouchejte volání migrantů – modlíme se, abychom slyšeli a brali ohled na naše bratry a sestry – migranty, oběti obchodu s lidmi.

SFŘ: za NBS Nigérie a Venezuely (kapituly).

Otče náš…

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2020

Co je nového

 

Plánované akce

 • Kalendář SFŘ v ČR 2020
 • 23. – 28. 2. 2020 – Seminář NOVÁ EVANGELIZACE, vede P. Elias Vella OFMConv. >
 • 21. 3. 2020 – postní duchovní obnova s P. Markem Hricem >
 • 28. 3. 2020 – Jarní formační seminář SFŘ v Praze >
 • 17. – 19. 4. 2020 – Celoslovenské setkání SFŘ Szenkút >
 • 25. 4. 2020 – pouť ke hrobu bratra Dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou (mše svatá v 1500 hod.)
 • 8. 5. 2020 – Oblastní pouť SFŘ Svatá Hora >
 • 21. 5. 2020 – Oblastní pouť seniorů do františkánského kláštera Hájek u Prahy, zahájení v klášteře na Bílé Hoře v 915 hod.
 • 6. 6. 2020 – Mariánská pouť Prahou (281. ročník); zahájení mší svatou v kostele Panny Marie Andělské u Lorety v 1000 hod. S účastí papežského nuncia
 • 2. 8. 2020 – Porciunkula
 • 8. 8. 2020 – slavnost sv. Dominika
 • 15. 8. – pouť NPM
 • 29. 8. 2020 – Františkánská stezka v přírodě Hradec králové
 • 1. 9. – Den modliteb za péči o stvoření (zapojení MBS)
 • 11. – 12. 9. – Národní františkánská pouť na Sv. Hostýn
 • 13. – 20. 9. 2020 – 52. Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti Pozvánka
 • 21. 9. – Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi
 • 4. 10. 2020 – slavnost sv. Františka
 • 16. – 17. 10. – podzimní formační seminář formátorů MBS v Brně
 • 17. 11. 2020 – Světový den chudých / sbírka na Chléb sv. Antonína
 • prosinec 2020 – služba u jesliček (NPM)

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons