Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

Během prázdnin se setkání nekoná

2. 9.  – 1600 formace s Anežkou Janou Pachnerovou, OFS (farní sál, Františkánská 11, Plzeň); 1700 mše svatá u PMN; pak debata nad četbou z knihy Marka Váchy: Radost z Boha (příručka pro biřmovance, jak přežít ve světě), Cesta, 2018 – kapitoly Modlitba, Smrt, Abys byl světlem světa, Credo, Poselství(str. 125 – 153).

připravuje: Terezie Dana Šedivá, OFS

Více informací >

 

Během prázdnin se setkání nekoná

9. 9.  – Od 1700 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

Během prázdnin se setkání nekoná

16. 9. – bohoslužba pro MBS SFŘ od 1700 hod. v kostele PMN (od 1630 hod. adorace). 1730 setkání společenství ve farním sále (dle času také nešpory, organizační záležitosti, formace, agapé…)

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

Během prázdnin se setkání nekoná

23. 9. – 1700 – 1900 hod. dle domluvy.

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na červenec 2021

Všeobecně: sociální přátelství – Modlíme se, abychom v sociálních, ekonomických a politických konfliktních situacích byli odvážnými a vášnivými architekty dialogu a přátelství.

SFŘ: Za bratrské společenství YouFra v Indii, Belgii, Portugalsku, Hondurasu a na Mauriciu.

Otče náš…

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2021

Co je nového

 

Plánované akce

  • Kalendář SFŘ v ČR 2021
  • 17. – 19. 9. – Národní kapitula SFŘ na Svatém Hostýně
  • 4. – 8. 8. 2021 – duchovní obnova s P. Alvarem Grammaticou na téma objevování Ježíšovy tváře ve světle protagonistů z Lukášova evangelia v litické Koinonii.

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons