Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

2. 4. – 1600 formace s Anežkou Janou Pachnerovou, OFS (farní sál, Františkánská 11, Plzeň); / 1600 hod. adorace v kostele PMN; 1700 mše svatá, nešpory; pak ve farním sále synodní debata na téma Cesty k setkání s Kristem v Plzeňské diecézi dnes.

Více informací >

 

9. 4. – 1600 – 1800 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

16. 4. – 1600 hod. adorace v kostele PMN; 1700 mše svatá, nešpory; 1800 setkání společenství ve farním sále (organizační záležitosti, formace, agapé, sdílení…).

 

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

23. 4. 1630 společná návštěva výstavy Umění prodat (se). Umělec ve spárech trhu 19. století ve výstavní síni "13", Plzeň, Pražská 13.

30. 4. 1630 společná návštěva výstavy Po stopách víry františkánským muzeem v Muzeu církevního umění v Plzni.

 

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na duben 2024

Všeobecné: ZA ROLI ŽEN – Modlíme se, aby důstojnost a nesmírná hodnota žen byla uznána v každé kultuře, a za konec diskriminace, kterou ženy zažívají v různých částech světa.

OFS: Za volební kapitulu Nigérie a zasedání předsednictva CIOFS. Za bratrskou a pastorační vizitaci národního bratrského společenství Toga.

Otče náš…

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2024

Co je nového

 

Plánované akce

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons