Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

7. 10.  – 1600 formace s Anežkou Janou Pachnerovou, OFS (farní sál, Františkánská 11, Plzeň); 1700 mše svatá u PMN; pak debata nad četbou z knihy Patrick Crasta OFMCap.: Duchovní doprovázení podle svatého Jana, milovaného učedníka, Flétna, 2019 – kapitoly Úvod, Pohled z dálky, Příchod v noci (str. 12 – 45).

připravuje: Anežka Jana Pachnerová, OFS

Více informací >

 

14. 10.  – Od 1700 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

21. 10. – bohoslužba pro MBS SFŘ od 1700 hod. v kostele PMN (od 1630 hod. adorace). 1730 setkání společenství ve farním sále (dle času také nešpory, organizační záležitosti, formace, agapé…)

Na setkání 18. listopadu budou bratr Tomáš a sestra Ivanka skládat profesní sliby a bratr Karel vstoupí do noviciátu.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

28. 10. – setkání se nekoná (státní svátek)

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na říjen 2021

Za evangelizaci: Misijní učedníci – Modlíme se, aby se každý pokřtěný člověk zapojil do evangelizace, byl schopen misie, aby svědčil svým životem, který má příchuť evangelia.

SFŘ: Za národní bratrské společenství Kamerunu, Paraguaye a Vietnamu.

Otče náš…

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2021

Co je nového

 

Plánované akce

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons