Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

Během prázdnin se setkání nekoná

5. 9.  – Rozjímání nad apoštolskou exhortací o povolání ke svatosti v současném světě papeže Františka Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) – III. kapitola V Mistrově světle.

připravuje: Ludvíka Dagmar

Více informací >

 

Během prázdnin se setkání nekoná

12. 9.  – Formační setkání pro františkánské adepty (od 1630 v Domečku bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň). Setkání je otevřené všem bratřím a sestrám z našeho společenství.

Od 1700 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

Během prázdnin se setkání nekoná

19. 9.  – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

Během prázdnin se setkání nekoná

26. 9.   Bude upřesněno.

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na srpen 2019

Neste břemena jeden druhého a tak naplníte zákon Kristův. (Gal 6,2)
ALLÉLÓN TA BARÉ BASTAZETE KAI HÚTÓS ANAPLÉRÓSETE TON NOM0N TÚ CHRISTÚ

Každý potkáváme lidi, kteří nesou své kříže a jsou z nich bezradní a zoufalí. Přidat k vlastním křížům i ty jejich, to nám připadá jako něco navíc, něco, co nás ještě více zatíží. Nezatíží. Brzo poznáme, že jsme nalezli nové poslání svého života, a to bude naší radostí. Až později poznáme, že jsme tím naplnili Kristův zákon.

Požehnaný jsi, náš Bože, který dáváš našemu srdci poznávat srdce bližního se všemi jeho bolestmi a strastmi, který nás naplňuješ radostí, když druhému člověku přineseme pomoc a novou naději.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2019

Co je nového

 

Plánované akce

  • Kalendář SFŘ v ČR 2019
  • 8. 8. 2019 – Slavnost sv. Dominika
  • 15. 8. 2019 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 800 a 1800 poutní mše svatá v NPM
  • 1. 9. 2019 – Den modliteb za péči o stvoření (zapojení MBS)
  • 13. - 14. 9. 2019 – Národní františkánská národní pouť na Sv. Hostýn
  • 4. 10. 2019 – Slavnost sv. Františka
  • 17. 11. 2019 – Světový den chudých
  • 19. a 26. 12. 2019 – Služba u jesliček (NPM)

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons