Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

7. 1. – Vzhledem ke zhoršené koronavirové situace se setkání nekoná.

PES 5

Více informací >

 

14. 1. V případě příznivé epidemiologické situace:
Formační setkání pro františkánské adepty (od 1630 v Domečku bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň). Setkání je otevřené všem bratřím a sestrám z našeho společenství.

Od 1700 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

21. 1. – V případě zhoršené koronavirové situace se shromáždění MBS SFŘ nekoná.

PES 5

Pozor – změna času! Mše svatá bude nadále začínat v 1700

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

28. 1. – 1800 – společná účast na přednášce Martina Šimka na téma Život jako poslání aneb Naplnění Božího záměru v horizontu lidského života (Skutky a Epištoly) z cyklu Lidství očima Písma;v centru J. A. Komenského sboru ČCE Přeštice, Rebcova 557 (v případě epidemických omezení online přednáška).

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na leden 2021

Za evangelizaci: Lidské bratrství – Kéž nám Pán dá milost žít v plném společenství s našimi bratry a sestrami z jiných náboženství a modlit se jeden za druhého, otevřeni všem.

SFŘ: Za národní bratrské společenství v Jižní Africe, Hondurasu a Indii.

Otče náš…

K rozjímání:
Uviděli jsme na východě jeho hvězdu. (Mt 2,2)

EIDOMEN GAR AUTÚ TON ASTERA EN TÉ ANATOLÉ
(Naše cesta životem je podobná cestě mudrců od Východu, kteří vyšli hledat Mesiáše. Nevěděli, zda dojdou k cíli, ale vyšli s důvěrou v prastará proroctví a na cestě je vedla hvězda. Nad jejich hlavami svítilo nádherné nebe plné hvězd. Mezi nimi však jen jediná byla tou, která je mohla dovést k cíli, a tu věrně sledovali. A tak proto nakonec do Betléma došli. My jsme jako oni. Žijeme ve světě plném krásy a nádherných hvězd, ale v naší duši je hvězda, kterou jsme dostali jako dar od Boha, ta nám svítí na pravou cestou, a my za ní chceme jít až do chvíle, kdy všechny ostatní zhasnou.)

Požehnaný jsi, náš Bože, králi světa, tvé slovo v duši každého z nás rozsvítilo světlo, které nám ukazuje pravou cestu, a ty nám dáváš sílu, abychom tou cestou šli a ke svému konečnému cíli jednou došli.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2021

Co je nového

 

Plánované akce

  • prosinec 2020 – služba u jesliček (NPM)

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons