Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

4. 6.  – Debata nad četbou z knihy Marka Váchy: Radost z Boha (příručka pro biřmovance, jak přežít ve světě), Cesta, 2018 – kapitoly Úvod, Začátek cesty, Velké tajemství, Písmo.

připravuje: František Karel Ženíšek, OFS

Více informací >

 

11. 6.  – předpokládaná účast na slavnosti Těla a krve Páně.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

18. 6. – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

25. 6. – 1800 – společná účast na přednášce Martina Šimka na téma Život jako boj (dle historických spisů až po Nehemjáše) z cyklu Lidství očima Písma;v centru J. A. Komenského sboru ČCE Přeštice, Rebcova 557.

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na červen 2020

Všeobecný: cesta srdce – modlíme se za všechny trpící, aby našli cestu života a nechali se uzdravit Ježíšovým srdcem.

SFŘ: za NBS Filipín, Bosny a Hercegoviny, Pákistánu, Bolivie a Singapuru (kapituly), Holandska, Guatemaly, Hongkongu a Makaa a Thajvanu ( BaPV a kapitula).

Otče náš…

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2020

Co je nového

 

Plánované akce

 • Kalendář SFŘ v ČR 2020
 • 4. 7. 2020 – Františkánská pouť na Svatou Horu >
 • 2. 8. 2020 – Porciunkula
 • 8. 8. 2020 – slavnost sv. Dominika
 • 13. 8. – 16.8. 2020 – Františkánské exercicie pro terciáře a příznivce sv. Františka v Olomouci Pozvánka
 • 15. 8. – pouť NPM
 • 29. 8. 2020 – Františkánská stezka v přírodě Hradec králové
 • 1. 9. – Den modliteb za péči o stvoření (zapojení MBS)
 • 11. – 12. 9. – Národní františkánská pouť na Sv. Hostýn
 • 13. – 20. 9. 2020 – 52. Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti Pozvánka
 • 21. 9. – Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi
 • 4. 10. 2020 – slavnost sv. Františka
 • 16. – 17. 10. – podzimní formační seminář formátorů MBS v Brně
 • 17. 11. 2020 – Světový den chudých / sbírka na Chléb sv. Antonína
 • prosinec 2020 – služba u jesliček (NPM)

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons