Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

5. 9.  – Rozjímání nad apoštolskou exhortací o povolání ke svatosti v současném světě papeže Františka Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) – III. kapitola V Mistrově světle.

připravuje: Ludvíka Dagmar

Více informací >

 

12. 9.  – Formační setkání pro františkánské adepty (od 1630 v Domečku bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň). Setkání je otevřené všem bratřím a sestrám z našeho společenství.

Od 1700 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

19. 9.  – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

26. 9.   Bude upřesněno.

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na září 2019

Procitl Jákob ze spánku a zvolal:
Jistě na tomto místě byl Hospodin, a já jsem to nevěděl. (Gen 28,16)

VAJIKAC JAAKOV MIŠNÁTÓ VAJIMER
ÁCHÉN JÉŠ ADONAJ BAMÁKÓM HAZEH VENACHÍ LÓ JÁDÁTÍ

Ve vidění v Bét-elu praotec Jákob uslyšel hlas Boží a spatřil cestu do nebeské říše. Také člověk víry poznává ve chvílích osvícení ruku Boží a jeho srdce vnímá Boží volání, který nelze vyjádřit lidskou řečí. A nejenom my. I mnoho našich bratří a sester, které my z neznalosti nazýváme „nevěřící“, slyší ve své duši tichý hlas Boží a touží slyšet ho zřetelněji, aby dodal jistotu jejich životním cestám. A jednou – snad zde na zemi, snad až na věčnosti – jako Jákob řeknou: „Zajisté Bůh byl v mém životě a vedl mé kroky, a já jsem to nevěděl.“

Požehnaný jsi, náš Bože, který znáš hloubky lidského srdce, protože tvými dětmi jsou všichni, které jsi stvořil. Ty nedbáš, zda jejich ústa dovedou vyslovit tvou chválu, ale vidíš do nitra jejich duše.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2019

Co je nového

 

Plánované akce

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons