Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

1. 12.  – 1600 formace s Anežkou Janou Pachnerovou, OFS (farní sál, Františkánská 11, Plzeň); 1700 mše svatá u PMN; pak debata nad četbou encykliky papeže Františka.: Fratelli tutti (Karmelitánské nakladatelství Praha 2021) – osmá kapitola Náboženství ve službě bratrství ve světě (str. 147 – 159).

připravuje: Anděla Anna Ivanka Ludínová, OFS

Více informací >

 

8. 12. – 1600 – 1800 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

15. 12. – bohoslužba pro MBS SFŘ od 1700 hod. v kostele PMN (od 1630 hod. adorace). 1730 setkání společenství ve farním sále (dle času také nešpory, organizační záležitosti, formace, agapé…).

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

22. 12. – 1800 – společná účast na přednášce Martina Šimka z cyklu Postavy žen v kontextu Písma – téma IV. Soudců v centru J. A. Komenského sboru ČCE Přeštice.

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na prosinec 2022

Všeobecné: Za dobrovolnické neziskové organizace – Modlíme se, aby dobrovolnické neziskové organizace, které se zabývají lidským rozvojem, našly lidi oddané společnému dobru a neustále hledaly nové cesty k mezinárodní spolupráci.

OFS: Za lepší spolupráci mezi OFS a YouFra ve světě.

Otče náš…

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2022

Co je nového

 

Plánované akce

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons