Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

7. 11.  – Rozjímání nad apoštolskou exhortací o povolání ke svatosti v současném světě papeže Františka Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) – IV. kapitola Některé vlastnosti svatosti v současném světě.

připravuje: Zdislava Anežka Anna

Více informací >

 

14. 11.  – Formační setkání pro františkánské adepty (od 1630 v Domečku bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň). Setkání je otevřené všem bratřím a sestrám z našeho společenství.

Od 1600 Modlitba u františkánských hrobů na Ústředním hřbitově; sraz před krematoriem.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

21. 11.  – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Program setkání: Volební kapitula při setkání společenství ve farním sále (dle času také nešpory, organizační záležitosti, formace, agapé …); sbírka na Chléb sv. Antonína (u příležitostí Světového dne chudých)

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

28. 11.   –1700 – ve farním sále: O duchovní pouti do Assisi (vzpomínky a fotografie)

připravují: František Luboš Kolafa, OFS, Antonín Jaroslav Šedivý, OFS, a Zdislava Anežka Anna Karpíšková, OFS

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na listopad 2019

Mějte bedra přepásána a vaše lampy ať hoří. (Lk 12,35)
ESTÓSAN HYMÓN HAI OSCHYES PERIEZÓSMENAI KAI HOI LYCHNOI KAIÓMENOI

Myšlenky na ohraničenost našeho života a na blížící se chvíli rozloučení vždy budou naším břemenem. Nemůže tomu být jinak. Avšak pohlédněme na sebe očima Kristovýma. Ježíš v nás vidí služebníky, kteří v noci pozorně čekají na návrat svého pána. Břímě svého života chceme nést jako očekání, že v tajemné dálce se rozzáří světlo – znamení Božího království, v němž naši duši očekává její Stvořitel.

Požehnaný jsi náš Bože, neboť nás posiluješ ve chvílích bolestných nejistot a my z tvé lásky čerpáme naději, že náš život jednou dosáhne cíle nejvyššího - setkání s tvým Synem ve slávě.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2019

Co je nového

 

Plánované akce

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons