Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlíme se

Motto: Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

Čtvrtek se svatým Antonínem

sv.-antonin.jpg

Prosba za ochranu

Svatý Antoníne,vypros nám, kteří k tobě utíkáme, ;
splnění všech naléhavých proseb, není-li to ke škodě naší duše.
Buď naším patronem, naším ochráncem, braň nás v životě i ve smrti.
Vypros nám čistotu srdce, pokojnou mysl,lásku k chudobě
a úplnou odevzdanost do vůle Boží.
Svatý Antoníne, oroduj za Svatého Otce, za biskupy,kněze a jáhny
a za všechny věřící.
Vypros nám, abychom žili sjednoceni ve víře a lásce
a pracovali společně k větší cti a chvále Boží.
Amen.

 

Prosba za pokojnou mysl

Věrný služebníku Boží, svatý Antoníne, Tobě dal Bůh milost, že na Tvou přímluvu nacházejí ztracené věci ti, kteří Tě prosí o pomoc. Vypros mně, hříšnému člověku, abych znovu nalezl a zachoval pokoj své mysli. Přimlouvej se za mě, abych dobře rozeznával, co je dobré a co špatné, co je pravdivé a co mylné. Vzdaluj ode mne všechen nepokoj srdce, nejistotu a úzkosti svědomí a vše, co zatemňuje mou mysl a vzdaluje mě od Boha. Vypros mi, svatý Antoníne, abych sloužil Bohu nerozděleným srdcem, v radosti a pokoji se zbožnou myslí a čistým svědomím. Pro Ježíše Krista, našeho Pána, který žije a kraluje ve slávě svého Otce, v jednotě Ducha svatého, Bůh po všechny věky věků.
Amen.


 

Setkání se koná ve Františkánské ulici zpravidla 1. čtvrtek v měsíci.

Garanti: František Karel, Ludvíka Dagmar

Program:

  • 1700 – 1900: kaple a farní sál – společná přímluvná modlitba, formace nad společnou četbou, sdílení

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny


< Předchozí setkání

2.1.2020

Jitka Krausová OV a Bonaventura Štivar OFMCap. – Svatost ve světě. Terciáři sv. Františka (Flétna 2018)

SB Antonio Petyx (str. 31), SB Arnaldo Canepa (str. 42), Ct. Concetta Bertoli (str. 53)

připravuje: František Luboš

6.2.2020

Matt Talbott (str. 154 ), John Bradburne z Rhodesie (zatím není v knize)

připravuje: Ludvíka Dagmar

5.3.2020

Jan XXIII. (str. 108), Pius X. (str. 142)

připravuje: Františka Pavla

2.4.2020 Během trvání nouzového stavu se setkání nekoná
7.5.2020 Během trvání nouzového stavu se setkání nekoná
4.6.2020

Marek Vácha – Radost z Boha (příručka pro biřmovance, jak přežít ve světě) (Cesta 2018)

kapitoly: Úvod, Začátek cesty, Velké tajemství, Písmo (str. 9 – 41)

připravuje:  

červenec 2020 nekoná se
srpen 2020 nekoná se
3.9.2020

kapitoly: Církev, Svátosti (str. 42 – 66)

připravuje:  Antonín Jaroslav

1.10.2020

kapitola: Morálka I. (str. 67 – 97)

připravuje: Anežka Jana

3.12.2020

kapitola: Morálka II. (str. 98 – 124)

připravuje: Ivanka

7.1.2020

kapitoly: Modlitba, Smrt, Abys byl světlem světa, Credo, Poselství (str. 125 – 153)

připravuje: Terezie Dana

4.2.2021

Patrick Crasta OFMCap. – Duchovní doprovázení podle svatého Jana, milovaného učedníka (Flétna 2019)

kapitoly: Úvod, Pohled z dálky, Příchod v noci (str. 12 – 45)

připravuje: Anežka Jana

4.3.2021

kapitoly: U jeho nohou, V jeho náručí (str. 46 – 71)

připravuje: Františka Pavla

8.4.2021

kapitoly: Pod křížem, Kráčet s duchovním Průvodcem (str. 72 – 107)

připravuje: František Luboš

6.5.2021

kapitoly: Vyhánět démony, Duchovní doprovázení a velikonoční tajemství, Závěr (str. 108 – 152)

připravuje: Antonín Jaroslav