Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlíme se

Motto: Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

Čtvrtek se svatým Antonínem

sv.-antonin.jpg

Prosba za ochranu

Svatý Antoníne,vypros nám, kteří k tobě utíkáme, ;
splnění všech naléhavých proseb, není-li to ke škodě naší duše.
Buď naším patronem, naším ochráncem, braň nás v životě i ve smrti.
Vypros nám čistotu srdce, pokojnou mysl,lásku k chudobě
a úplnou odevzdanost do vůle Boží.
Svatý Antoníne, oroduj za Svatého Otce, za biskupy,kněze a jáhny
a za všechny věřící.
Vypros nám, abychom žili sjednoceni ve víře a lásce
a pracovali společně k větší cti a chvále Boží.
Amen.

 

Prosba za pokojnou mysl

Věrný služebníku Boží, svatý Antoníne, Tobě dal Bůh milost, že na Tvou přímluvu nacházejí ztracené věci ti, kteří Tě prosí o pomoc. Vypros mně, hříšnému člověku, abych znovu nalezl a zachoval pokoj své mysli. Přimlouvej se za mě, abych dobře rozeznával, co je dobré a co špatné, co je pravdivé a co mylné. Vzdaluj ode mne všechen nepokoj srdce, nejistotu a úzkosti svědomí a vše, co zatemňuje mou mysl a vzdaluje mě od Boha. Vypros mi, svatý Antoníne, abych sloužil Bohu nerozděleným srdcem, v radosti a pokoji se zbožnou myslí a čistým svědomím. Pro Ježíše Krista, našeho Pána, který žije a kraluje ve slávě svého Otce, v jednotě Ducha svatého, Bůh po všechny věky věků.
Amen.


 

Setkání se koná ve Františkánské ulici zpravidla 1. čtvrtek v měsíci.

Garanti: František Karel, Ludvíka Dagmar

Program:

  • 1700 – 1900: kaple a farní sál – společná přímluvná modlitba, formace nad společnou četbou, sdílení

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny


< Předchozí setkání

3.6.2021

kapitola: Morálka II. (str. 98 – 124)

připravuje: Ivanka

2.9.2021

kapitoly: Modlitba, Smrt, Abys byl světlem světa, Credo, Poselství (str. 125 – 153)

připravuje: Terezie Dana

7.10.2021

Patrick Crasta OFMCap. – Duchovní doprovázení podle svatého Jana, milovaného učedníka (Flétna 2019)

kapitoly: Úvod, Pohled z dálky, Příchod v noci (str. 12 – 45)

připravuje: Anežka Jana

4.11.2021

kapitoly: U jeho nohou, V jeho náručí (str. 46 – 71)

připravuje: Františka Pavla

2.12.2021

kapitoly: Pod křížem, Kráčet s duchovním Průvodcem (str. 72 – 107)

připravuje: František Luboš

6.1.2021

kapitoly: Vyhánět démony, Duchovní doprovázení a velikonoční tajemství, Závěr (str. 108 – 152)

připravuje: Antonín Jaroslav