Jdi na obsah Jdi na menu
 


Setkáváme se

Motto: Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

Čtvrtek se svatým Františkem

sv.-frantisek.jpg

Modlitba svatého Františka z Assisi

Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje.
Kde je nenávist, dej mi zasévat lásku,
kde je křivda, odpuštění,
kde je pochybnost, víru,
kde je zoufalství, naději,
kde je tma, světlo,
kde je smutek, radost.
Božský Mistře,
popřej mi spíše těšit, než být těšen,
spíše chápat, než být chápát,
více milovat, než být milován;
neboť dáváním dostáváme,
odpouštěním se nám odpouští,
umíráním se rodíme pro věčný život.

 

K svatému Františku

Milý Otče Františku,
ty jsi svým životem ukazoval cestu chudoby a pokory, uč nás, abychom, z toho, co máme, pomáhali všem, kdo potřebují. Ty ses stal živým obrazem Krista, pros Boha, ať v nás rozmnoží dar své svaté milosti, abychom se i my stávali Kristu podobnými a mohli se radovat ze spojení s tebou.
Amen.


 

Setkání se koná ve Františkánské ulici zpravidla 3. čtvrtek v měsíci.

Garant: Antonín Jaroslav

Program:

  • 1530 – 1600: farní sál – příprava agapé (zpravidla oslavenci v daném měsíci)
  • 1600 – 1630: kostel Nanebevzetí Panny Marie – adorace
  • 1630 – 1700: kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše svatá
  • 1700 – 1900: farní sál – setkání společenství (nešpory, organizační záležitosti, formace, agapé...)

 


< Předchozí setkání

17.1.2019  
21.2.2019  
21.3.2019  
25.4.2019
změna

V 1700 hodin modlitba za oběti útoků na Srí Lance v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni. Bohoslužbu bude celebrovat emeritní biskup František Radkovský. Po mši následuje zkrácené setkání v sále.

(18. 4. – společná účast na obřadech Zeleného čtvrtku.)

23.5.2019
změna
16. 5. - společná účast na slavnosti sv. Jana Nepomuckého u „redemptoristů“ na Chodském náměstí
13.6.2019
změna
20. 6. – Slavnost těla a krve Páně
červenec 2019 nekoná se
srpen 2019 nekoná se
19.9.2019  
17.10.2019 1530 příprava agapé ve farním sále; 1600 adorace v kostele NPM, 1630 mše svatá k nedožitým narozeninám P. Michala Pometla, OFM, v kostele NPM, 1700 vzpomínková prezentace na život O. Michala; 1730 setkání společenství ve farním sále (nešpory, organizační záležitosti, formace, agapé…)
21.11.2019 Volební kapitula při setkání společenství ve farním sále (dle času také nešpory, organizační záležitosti, formace, agapé …); sbírka na Chléb sv. Antonína (u příležitostí Světového dne chudých).
12.12.2019
změna