Jdi na obsah Jdi na menu
 


Setkáváme se

Motto: Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

Čtvrtek se svatým Františkem

sv.-frantisek.jpg

Modlitba svatého Františka z Assisi

Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje.
Kde je nenávist, dej mi zasévat lásku,
kde je křivda, odpuštění,
kde je pochybnost, víru,
kde je zoufalství, naději,
kde je tma, světlo,
kde je smutek, radost.
Božský Mistře,
popřej mi spíše těšit, než být těšen,
spíše chápat, než být chápát,
více milovat, než být milován;
neboť dáváním dostáváme,
odpouštěním se nám odpouští,
umíráním se rodíme pro věčný život.

 

K svatému Františku

Milý Otče Františku,
ty jsi svým životem ukazoval cestu chudoby a pokory, uč nás, abychom, z toho, co máme, pomáhali všem, kdo potřebují. Ty ses stal živým obrazem Krista, pros Boha, ať v nás rozmnoží dar své svaté milosti, abychom se i my stávali Kristu podobnými a mohli se radovat ze spojení s tebou.
Amen.


 

Setkání se koná ve Františkánské ulici zpravidla 3. čtvrtek v měsíci.

Garant: Antonín Jaroslav

Program:

  • 1600 – 1630: farní sál – příprava agapé (zpravidla oslavenci v daném měsíci)
  • 1630 – 1700: kostel Nanebevzetí Panny Marie – adorace
  • 1700 – 1730: kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše svatá
  • 1730 – 1900: farní sál – setkání společenství (nešpory, organizační záležitosti, formace, agapé...)

 


< Předchozí setkání

23.1.2020  
20.2.2020  
19.3.2020 Během trvání nouzového stavu se setkání nekoná
16.4.2020 Během trvání nouzového stavu se setkání nekoná
21.5.2020 Během trvání nouzového stavu se setkání nekoná
18.6.2020  
červenec 2020 nekoná se
srpen 2020 nekoná se
17.9.2020  
15.10.2020  
19.11.2020  
17.12.2020