Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasvěcení Třetího řádu sv. Františka Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

2. 1. 2011

Ó Pane Ježíši, přítomný v Nejsvětější Svátosti! Pokorným a upřímným srdcem spoléhám na Tvou nekonečnou Lásku, opovažuji se obnovit svazek lásky mezi Třetím řádem sv. Františka a mezi Tvým Nejsvětějším Srdcem a na tento úmysl zasvěcuji se Tobě dnes zcela. Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo, až do dneška splácel jsem sice Tvou nesmírnou Lásku jen lhostejností, vlažností a nevděkem; ale lituji upřímně dosavadní zloby svého srdce a prosím pokorně za odpuštění. Umiňuji si pevně, že od nynějška věnuji celé své srdce se všemi city a žádostmi jedině Tobě. Proto lkám k Tobě s královským prorokem: Srdce čisté stvoř ve mně, ó Bože, srdce, které by pokorně a věrně plnilo přikázání Boží a povinnosti stavu mého. A toto své srdce, spojené se srdci všech mých bratří a sester Třetího řádu, podávám Ti za oběť a zasvěcuji je a daruji Tvému Nejsvětějšímu Srdci zcela a na vždycky!

Ó milý Spasiteli, shlédni milostivě na trojí řád sv. Otce Františka, ochraňuj jej a zachovávej proti všem nepřátelům viditelným i neviditelným. Prosím Tě pokorně zásluhami Tvého věrného služebníka sv. Františka, zásluhami všech Svatých tří řádů, žehnej svatou Církev katolickou, žehnej Její viditelnou hlavu, svatého Otce v Římě. Urychli vítězství a slávu jejich, aby Tvé Svaté Jméno bylo poznáno, milováno a ctěno. Tak buď, tak se staň. Amen. Nyní obnov sv. profesi.

(Zdroj: Řeholní kniha Třetího řádu svatého Františka Serafínského, 1908)