Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mešní píseň prosebná za blahořečení zavražděných ctihodných 14 Pražských Řeholníků z Řádu Františkánského

14. 2. 2009

K oltáři teď vstupme Páně s pokorou a lítostí, dejme Bohu lásky daně, načerpejme milosti. Nesme oběť Slitovníku, ke cti Pražských řeholníků.

Slávu Tvou, o Bože, pěli Františkovi synové, ctnostmi vzácnými se skvěli, byli víry rekové. Dej jim dojít slávy svatých na oltářích světly vzňatých.

Co jsi hlásal, Boží Synu, vše to věrně plnili, za hřích světa, lidskou vinu, slzy smíru ronili. Rač je za to oslaviti mezi světce nastoliti.

Přijmi, Pane, oběť lásky, kterou nyní dáváme, dej ať věčné Lásky svazky k Tobě srdce poutáme, jakou řeholníci pláli, život svůj když v oběť dali.

Svatý, Svatý, Svatý Pane, jásavě zněj k Tobě výš, prosíme Tě, kéž se stane, Království své oslaviž; Dej ať skví se na oltáři řeholníci světců září!

Sestoupil jsi, Pane, z nebe, schýlil jsi se na oltář, pozdravujem vroucně Tebe, Ty již naši prosbu znáš; oslav svoje následovníky, ctihodné nám řeholníky!

Prahnem po Tobě, o Pane, nuže, rač k nám zavítat! Srdce naše láskou plane, chcem se Tobě v oběť dát, jako Pražští řeholníci, Františkovi učedníci.

Rač nám, Bože, požehnati dnes a v každý žití čas, rač nám vyslyšení přáti, prosíme-li vroucně zas; oslav bratry Františkovy, ať je svatých zástup nový!

Brejcha - Minařík

N.B.: Podle výnosu Nejdůst. arcibiskupské konsistoře ze dne 12. ledna 1929, čís. 423, jest dovoleno tuto píseň zpívati při mši svaté ve všech kostelích tří řádů Františkánských.

(Zdroj: Řeholní kniha a zpěvník III. řádu Serafínského Otce svatého Františka z Assisi, 1937)