Jdi na obsah Jdi na menu
 


DějinySFŘ v Čechách a na Moravě - po „sametové revoluci“ (1990 – 2000)

Dějiny Sekulárního františkánského řádu v Čechách a na Moravě - SFŘ po „sametové revoluci“ (1990 – 2000)

Reichel, František OFS

II. Činnost řádu

Dosavadním vyvrcholením těchto poutí bylo zahájení arcidiecézního procesu blahořečení bratra Františka Noska, které se uskutečnilo v kostele sv. Václava v Praze Dejvicích 5. 1. 1996. Mši svatou sloužil pražský arcibiskup kardinál  Miloslav Vlk a koncelebroval postulátor procesu P. K. Pilík[1].

  

Poutě do Říma a návštěvy Sv. otce Jana Pavla II. v naší vlasti

 

Tyto události se nám v předchozích letech totality zdály neuskutečnitelné a nemožné. Samozřejmě, že se jich zúčastňovali v hojném počtu i členové SFŘ – často i aktivně jako pořadatelé a organizátoři.

 

1990 (21. – 22. 4.) Návštěvy Sv. otce v Praze a na Velehradě se členové SFŘ zúčastnili v hojném počtu, většinou však individuálně.

1995 (21. – 22. 5.) Na návštěvu Sv. otce v Praze, Hradci Králové a v Olomouci byly již organizovány autokarové zájezdy SFŘ.

1997 (6. – 13. 9.) Poutní zájezd SFŘ „ve stopách sv. Františka“ do Assisi a na Alvernu vedl bratr Antonín Landkamer z pražského společenství Praha – Krč.

2000 (29. 3. – 2. 4.) V rámci jubilea se uskutečnila národní pouť do Říma. Národní rada SFŘ při této příležitosti zorganizovala pouť do Assisi i do Říma. Zde kromě oficiálního programu byli členové SFŘ přijati generální představenou SFŘ S. Emanuelo de Nunzio. Pouti se zúčastnilo přes 120 členů a příznivců SFŘ.

 

Oblastní setkání

 

Tak jako na začátku století se terciáři setkávali na „krajinských sjezdech“, tak nyní se opět scházejí na oblastních akcích. Některé z nich mají již svou tradici. Konkrétně se uskutečnily (i opakovaně): v Hradci Králové – Pouchově, v Olomouci, v Praze, v Moravské Třebové, v Červeném Kostelci, v Hrádku u Vlašimi a k hrobu P. A. Moce, v Opavě, v Praze tříkrálové setkání a zahájení školního roku na Petříně, v Brně setkání SFŘ k jubilejnímu roku, v Sobinově – Sopotech, v Třebíči.

 

 

 Činnost místních společenství

 

Hlavní činností jsou opět měsíční setkání. Jejich náplní je společná účast na mši svaté, společná modlitba breviáře, duchovní slovo, informace o aktuálních otázkách a podobně. Podle místních poměrů jsou však vyvíjeny další aktivity: péče o staré a nemocné členy (návštěvy apod.), péče o rodiny, děti a mládež, účast na duchovních cvičeních a exerciciích, charitativní a sociální činnost

 

 

 

Vydavatelská činnost

 

V roce 1996 vyšlo nulté číslo časopisu Serafínská cesta zásluhou bratra Jiřího Tůmy. Tento čin kladně zhodnotil i kardinál František Tomášek, arcibiskup pražský (viz příloha č. 28). Návaznost na minulé období popisuje v tomto čísle bratr Jiří Tůma:Jak si možná někteří z vás vzpomínají, založili jsme v roce 1982 časopis Serafínská cesta, který volně navazoval na předválečný Serafínský prapor. Zásahem Státní bezpečnosti bylo v roce 1983 vydávání Serafínské cesty přerušeno. Nyní se k vám opět s tímto časopisem vracíme. Tento časopis má být totiž váš, to znamená, že vám chceme přinášet informace a zajímavosti ze života SFŘ ve světě i u nás. Chceme vás v tomto časopisu seznamovat i s úvahami, které mají význam praktickou realizaci ideálů sv. Františka v našem denním životě[2].

 

 

            O zaměření časopisu se zde píše: Je to pro nás všechny nesmírná radost, když po dlouhé době dostáváme do rukou náš terciářský časopis. Od našeho časopisu můžeme očekávat také upevnění a oživení naší řeholní rodiny. Vždyť jaká je to rodina, když jednotliví její členové se ani pořádně neznají. Takový stav jsme museli neradi přijmout v dobách minulého totalitního režimu, který velmi pečlivě slídil po každém sebemenším náznaku obrody řeholního života a tvrdě je dusil.

 

            Noví bratři a sestry přibývali do našeho společenství tajně, a tak jsme o sobě často ani nevěděli, i když jsme žili v blízkosti. Tak až nyní se poznáváme a hodně nám k tomu může přispět i náš časopis. Ten nám umožní i výměnu zkušeností při získávání nových terciářů a zakládání nových komunit[3].

 

 

 Časopis vydávala Alverna. Adresa redakce a administrace byla Praha 6, Tuniská 634, šéfredaktor Jiří Tůma. Časopis referoval o činnosti SFŘ ve světě i u nás. Postupně v něm začal vycházet i františkánský liturgický kalendář. Každé číslo mělo 32 stránek. Od roku 1998 vycházel časopis Serafínská cesta jako čtvrtletní magazín – čtení pro potěchu duše. Šéfredaktor Jiří Tůma, vydavatelé manželé Reilovi, Triality s.r.o., Zámecká 175, Ronov nad Doubravou (96 stránek). V roce 2000 tedy  vyšel 11. ročník.

             V roce 1994 začal vycházet nový časopis – měsíčník POUTNÍK – časopis františkánské rodiny, později  pro zájem i mimo františkánské řády jako časopis přátel sv. Františka. První číslo časopisu vyšlo v červnu. Vydává nakladatelství a vydavatelství Arathorn. Redakce je ve františkánském klášteře v Praze, Jungmannova 18. Šéfredaktorka Olga Šotolová. Každé číslo má 32 stránek.

             Od roku 1994 začala vydávat Národní rada Zpravodaj Národní rady 1994 – 1997. Službou přípravy a rozesílání byl pověřen bratr Jiří Šenkýř. Celkem vyšlo 18 čísel. Zpravodaj přinášel tyto informace: materiály SFŘ (Národní rady, mezinárodního bratrstva), pokyny Národní rady SFŘ, adresáře a jejich změny, pozvání na různé akce, přehledy a recenze františkánské literatury, plány vizitací a kapitul místních společenství, povzbuzení od duchovních asistentů, informace o činnosti SFŘ.

 Zpravodaj je zasílán všem ministrům místních společenství, redakcím františkánských časopisů, představeným františkánských řádů, členům Národní rady a od roku 2000 všem členům, kteří mají e-mailovou adresu. V dalších letech pak vycházel (vždy po zasedání Národní rady):

 -         Zpravodaj Národní rady 1997 – 2000. Celkem vyšlo 17 čísel.

 -         Zpravodaj 2000 – 2003. Do konce roku 2000 vyšla 4 čísla.

 Velký rozmach se projevil ve vydávání františkánské literatury. Za toto desetileté období bylo vydáno mnoho klasických titulů, ale také mnoho knih od nových autorů. V následující tabulce uvádím přehled zpracovaný P. Benediktem Holotou OFM.

 Výběr františkánské literatury vydané od roku 1990 do roku 2000[4]

Rok vydání

 

 

 

Autor

 

 

 

Název

 

 

 

Nakladatelství

 

 

 

1990

 

 

 

S. Rougier

 

 

 

František z Assisi, básník a prorok

 

 

 

Petrof, Brno

 

 

 

1990

 

 

 

W. Nigg

 

 

 

Muž z Assisi

 

 

 

Cesta, Brno

 

 

 

1992

 

 

 

J. Green

 

 

 

Bratr František

 

 

 

Cesta, Brno

 

 

 

1992

 

 

 

M. Sládek

 

 

 

Chválíme Boha se sv. Otcem František

 

 

 

Alverna, Praha

 

 

 

1992

 

 

 

R. Dilong

 

 

 

Světec z Assisi

 

 

 

Řád, Praha

 

 

 

1993

 

 

 

G.K.Chesterton

 

 

 

Sv. František z Assisi

 

 

 

Alverna, Praha

 

 

 

1993

 

 

 

M. Sládek

 

 

 

Myšlenky sv. Františka na každý den

 

 

 

Alverna, Praha

 

 

 

1994

 

 

 

J. Pečený

 

 

 

Cesta

 

 

 

FTK, Praha

 

 

 

1994

 

 

 

C. Bensi

 

 

 

Zůstávejte v pokoji

 

 

 

Karmelitánské nakl.

 

 

 

1994

 

 

 

 

 

 

 

Františkánské prameny

 

 

 

Serafin/Cor Jesu,Č. Těšín

 

 

 

1995

 

 

 

 

 

 

 

Růženec se sv.Klárou a sv. Františkem

 

 

 

Karmelitánské nakl.

 

 

 

1996

 

 

 

U. Wölfel

 

 

 

Bratr František z Assisi (pro děti)

 

 

 

Sintel

 

 

 

1996

 

 

 

P. A. Houška

 

 

 

České františkánství

 

 

 

Praha

 

 

 

1998

 

 

 

 

 

 

 

Moudrost sv. Františka z Assisi

 

 

 

Karmelitánské nakl.

 

 

 

1998

 

 

 

 

 

 

 

Kvítky sv. Františka

 

 

 

P. Maur, Náchod

 

 

 

1998

 

 

 

F. Cardini

 

 

 

František z Assisi

 

 

 

Zvon a Vyšehrad, Praha

 

 

 

1998

 

 

 

L. Lehmann

 

 

 

František, mistr a učitel modlitby

 

 

 

Karmelitánské nakl.

 

 

 

1998

 

 

 

Z. Nováková

 

 

 

Píseň bratra slunce

 

 

 

Trinitas, Svitavy

 

 

 

1998

 

 

 

A. Rotzetter

 

 

 

Jak František kázal zvířatům

 

 

 

Karmelitánské nakl.

 

 

 

1999

 

 

 

H. Hesse

 

 

 

František z Assisi

 

 

 

Volvox Globator, Praha

 

 

 

1999

 

 

 

T. Matura

 

 

 

15 dní s Františkem z Assisi

 

 

 

Cesta, Brno

 

 

 

1999

 

 

 

P. Rossi

 

 

 

Největší dílo sv. Františka

 

 

 

Pro vnitřní potřebu SFŘ

 

 

 

1999

 

 

 

J. E. Urban

 

 

 

Cesta serafínského poutníka

 

 

 

Pro vnitřní potřebu SFŘ

 

 

 

 

 

 

 

M. Sládek

 

 

 

Ve škole sv. Františka

 

 

 

Pro vnitřní potřebu SFŘ

 

 

 

 

 

 

 Dále vyšly v tomto časovém období  tyto dvě zásadní publikace:

 -         Řehole a rituál SFŘ (český překlad schválený v Římě dne 5. 3. 1992), vyšlo v roce 1992.

 

-         Františkánské prameny – původní český překlad  doplnil a dílo edičně připravil C. V. Pospíšil OFM, vydala Matice cyrilometodějská, s.r.o. Olomouc 1999.

 František Reichel OFS

 

 

(pokračování)

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Zahájení kanonizačního procesu služebníka Božího Dr. Františka Noska, Zpravodaj Národní rady SFŘ 1994 – 1997, č. 15 (1996).

[2] J. Tůma, úvodník, Serafínská cesta ročník 1, 1990, č. 0, s. 1.

[3] L. Holoubek, Pokoj a dobro, Serafínská cesta 1, 1990, č. 0, s. 2 – 3.

[4] Zpravodaj NR SFŘ, 1997 – 2000, č. 14 (říjen 1999).