Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. 7. Svatá Alžběta Portugalská, královna, vdova 3. Řádu

3. 7. 2012

Narodila se v roce 1271 jako dcera Petra III. Aragonského a Konstancie, dcery Manfreda, sicilského krále a neteře císaře Fridricha II. Při křtu dostala jméno Alžběta na památku své tety, svaté Alžběty Uherské. Po velmi krátkém dětství se vdala za mladého portugalského krále Dionýsa. Portugalci nadšeně přijali svoji novou královnu a nebyli zklamáni. Alžběta dala manželovi dvě děti, Alfonse, korunního dědice, a princeznu Konstancii. Bohužel Dionýs si nevážil své zbožné a citlivé manželky, která střídala rodinné povinnosti s dobrovolnými, téměř řeholními oběťmi a kajícností. Dal přednost jiným ženám a jiným dobrodružstvím. Královna však důstojně nesla své utrpení, skrývala své trápení, aby se předešlo skandálům. Tajně se modlila za obrácení svého manžela a se stejnou láskou, s jakou vychovávala své děti, vychovávala i děti, které nebyly její. Manžel se nestaral o své povinnosti a dokonce začal pochybovat o věrnosti své manželky. Jistý zlomyslný dvořan situaci ještě zhoršoval tím, že si vymyslel, že královna je zamilovaná do jakéhosi pážete. Ale několik okolností přivedlo Dionýsa k tomu, že začal o věci uvažovat a nakonec musel uznat absolutní Alžbětinu nevinu.

Novým zdrojem trápení pro svatou královnu byly hádky mezi manželem a synem Alfonsem, dědicem trůnu. Pracně musela smířit své milované bytosti, z kterých byli nepřátelé. Po smrti svého manžela, své dcery a svého zetě, se utrápená Alžběta vzdala světa a svého královského stavu. Oblékla si terciářský hábit a šla na pouť ke svatému Jakubovi, do Santiaga de Compostella. Rozdala své bohatství chudým, a byla by vstoupila do kláštera klarisek v Coimbře, jehož byla spoluzakladatelkou, ale bylo jí doporučeno zůstat ve světě, aby mohla pokračovat ve své dobročinnosti. Žila vedle kláštera a nosila hábit svaté Kláry, a věnovala se dílům zbožnosti a lásky. Další neshoda mezi synem a synovcem ji znovu přinutila vydat se na bolestnou pouť, avšak zůstala v Estremoze, kde ji před lety Dionýs požádal o ruku. Když umírala, tvrdila, že viděla překrásnou Paní, která se přibližovala v zářivě bílém rouchu - Neposkvrněné Početí - jíž Alžběta zasvětila kostel, který nechala zbudovat v Lisabonu již pět století před definicí tohoto mariánského dogmatu. Svatá královna Alžběta zemřela 4. 7. 1336 ve věku 65 let.

Svatořečena byla dne 25. 5. 1625 Urbanem VIII.

(Zdroj: Františkánski svätí na každý deň, Serafín 2006)

 

 

Obrazek